Organización

Xerencia

   Secretaría de dirección

   Loxística

 

Oficina de rexistro xeral
   Horario de apertura: de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

 

Administración

 

Oficina Técnica

   Oficina técnica de proxectos

   Oficina de supervisión e infraestruturas

 

Departamento de Estudos Históricos e Publicacións

 

Real Filharmonía de Galicia

   Persoal técnico

   Persoal artístico

 

Escola de Altos Estudos Musicais

   Xefe de estudos